Liczba odwiedzin strony: 64759 Osób na stronie: 3
 

Synowiec Jerzy. Kancelaria adwokacka

 
 
Synowiec Jerzy. Kancelaria adwokacka
 
Szkolna 4
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 124 poz. 865 - Ustalenie regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Ustala się regulamin działania Rady do Spraw Autostrad, stanowiący...
Monitor Polski 2004 Nr 43 poz. 746 - Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 21 października 2004 r.) nr Z. 110-48-2004 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję Pana Ryszarda SCHNEPFA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki,...